zalefree@gmail.com
-

รับปั้นงานประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้งคนเหมือน งานปั้นลวดลายไทย-สากล งานปั้นต้นแบบทุกขนาดตามสั่ง สนใจติดต่อสอบถาม087-9797-319/02-929-9205 สิท อาทิ เกจิพระดัง บุคคล บรรพบุรุษ อนุเสาวรีย์ เทวรูป ฯลฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ SculptureKonchangpunt@gmail.com ร้านประติมากรรมคน_คนช่างปั้น

ราคา 1 ฿
ราคาปกติ 1 ฿
  • sit
  • 0824946835/0879797319
  • กรุงเทพ
  • -
  • กรุงเทพ  • รับปั้นงานประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้งคนเหมือน งานปั้นลวดลายไทย-สากล งานปั้นต้นแบบทุกขนาดตามสั่ง T.087-9797-319/ สิท
  • -
  • -
  • -
  • 1

รับปั้นงานประติมากรรมหุ่นขี้ผึ้งคนเหมือน งานปั้นลวดลายไทย-สากล งานปั้นต้นแบบทุกขนาดตามสั่ง สนใจติดต่อสอบถาม087-9797-319/02-929-9205 สิท อาทิ เกจิพระดัง บุคคล บรรพบุรุษ อนุเสาวรีย์ เทวรูป ฯลฯ ดอนเมือง กรุงเทพฯ SculptureKonchangpunt@gmail.com ร้านประติมากรรมคน_คนช่างปั้น
106813
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ