zalefree@gmail.com
-

ศูนย์รวมลวดตาข่ายกรงไก่ นก กระต่าย ลวดกรงสัตว์ทุกชนิด สินค้ามาตราฐาน ขายตรง เบอร์ลวด 18-24 ตา 1\" 3/4\" 1/2\" กว้าง 3ฟุต 4ฟุต ยาว 75ฟุต 100ฟุต *****รุ่นถูก ราคาเริ่มต้นที่ ม้วนละ 550 บาท***** รุ่นเกรด A ราคาเริ่มต้นที่ ม้วนละ 1500 บาท

ราคา - ฿
ราคาปกติ - ฿
  • woodyaood
  • 02-812-2638
  • กรุงเทพ
  • -
  • กรุงเทพ  • ศูนย์รวมลวดตาข่ายกรงไก่,กรงนก GOLDEN CUP(ถ้วยทอง)
  • -
  • -
  • -
  • -

ศูนย์รวมลวดตาข่ายกรงไก่ นก กระต่าย ลวดกรงสัตว์ทุกชนิด สินค้ามาตราฐาน ขายตรง เบอร์ลวด 18-24 ตา 1\" 3/4\" 1/2\" กว้าง 3ฟุต 4ฟุต ยาว 75ฟุต 100ฟุต *****รุ่นถูก ราคาเริ่มต้นที่ ม้วนละ 550 บาท***** รุ่นเกรด A ราคาเริ่มต้นที่ ม้วนละ 1500 บาท
112065
/
ต้นไม้ สัตว์เลี้ยง , อื่นๆ