zalefree@gmail.com
-

จำหน่ายสาย WIRE WRAP awg 28,30 ความยาว 1000 ฟุต 20000ฟุต มีทั้ง ของไต้หวัน และ อเมริกา สนใจติดต่อ นัท 084-4507481 หรือ email -sixsevennay@hotmail.com

ราคา - ฿
ราคาปกติ - ฿
  • nut
  • 0844507481
  • กรุงเทพ
  • -
  • กรุงเทพ  • จำหน่ายสายwire wrap awg 28...30
  • -
  • -
  • -
  • -

จำหน่ายสาย WIRE WRAP awg 28,30 ความยาว 1000 ฟุต 20000ฟุต มีทั้ง ของไต้หวัน และ อเมริกา สนใจติดต่อ นัท 084-4507481 หรือ email -sixsevennay@hotmail.com
119809
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ