zalefree@gmail.com
-

อ.เฉลิมศรี หงษ์แก้ว อ.สมัยโบราณจะนั่งญาณดูจากจิตภูติ เจ้ากรรม นายเวร ติดขัดสิ่งใดจะบอกเพื่อหาทางแก้ไข พระคาถาโบราณ (พุทธ-เขมร) นะหน้าทอง การลงนะหน้าทอง จะสวดที่แผ่นทองแตะที่หน้า ทองจะซึมเข้าไปที่หน้า หลังจากนั้นจะลงยันต์ อักขระด้วยผงอิฐิเจ (ผงพระเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา) "นั่งเฝ้าปากทาง นั่งเยี่ยมหน้าต่าง กอดอกรำพึง... คิดถึงแต่กู...มะอะอุ... ฯลฯ" (อีกหลายบท) (ความรัก ค้าขาย) สาริกาคืนรัง จะลงยันต์ อักขระ ที่ลิ้น "ร่ำรัก ร่ำจัก ร่ำชม พร่ำบ่น...ถามหา...ฯลฯ ใช้ทางเมตตาเสน่ห์มหานิยม ความรัก ค้าขาย ชายเห็นชายทัก หญิงเห็นหญิงรัก ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวัน หญิงชายรักทุกคน...สาลิกากิงกะระณัง คาวังคาวา...ฯลฯ กิน ผู้ใดได้กินตกถึงท้องร้อนกายใจ ช้างกินลืมโขลง เสือกินลืมถ้ำ สิงห์กินลืมไพร...สะอื้นไห้มาหา ...นะเมตตา โมกรุณา...มะอะอุ...ฯลฯจะทำจากว่านหลายชนิด เช่น ว่านสาวหลง ว่านเจ็ดหลับ เป็นต้น อีเป๋อ โอมหลงมาหาหลง... นอนแล้วต้องกลับมาหา...โอมสะโหมติด...ฯลฯ (ใช้ยันต์และอักขระมิใช่ของสกปรก) ขออภัยพระคาถามิอาจให้หมดได้เพราะแต่ละบทเท่ากับกระดาษ A4 จำนวน 39 แผ่น เขียนให้ดูบางช่วง บางตอนเพื่อเข้าใจง่าย 085-9065386,089-6909458

ราคา 299 ฿
ราคาปกติ 299 ฿
  • เฉลิมศรี หงษ์แก้ว
  • กรุงเทพ
  • -
  • กรุงเทพ  • ดูดวง อ.เฉลิมศรี หงษ์แก้ว ดูดวงด้วยญาณ-จิตสัมผัส ลงนะหน้าทอง สาริกาคืนรัง(พุทธ-เขมร)
  • -
  • -
  • -
  • 299

อ.เฉลิมศรี หงษ์แก้ว อ.สมัยโบราณจะนั่งญาณดูจากจิตภูติ เจ้ากรรม นายเวร ติดขัดสิ่งใดจะบอกเพื่อหาทางแก้ไข พระคาถาโบราณ (พุทธ-เขมร) นะหน้าทอง การลงนะหน้าทอง จะสวดที่แผ่นทองแตะที่หน้า ทองจะซึมเข้าไปที่หน้า หลังจากนั้นจะลงยันต์ อักขระด้วยผงอิฐิเจ (ผงพระเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา) "นั่งเฝ้าปากทาง นั่งเยี่ยมหน้าต่าง กอดอกรำพึง... คิดถึงแต่กู...มะอะอุ... ฯลฯ" (อีกหลายบท) (ความรัก ค้าขาย) สาริกาคืนรัง จะลงยันต์ อักขระ ที่ลิ้น "ร่ำรัก ร่ำจัก ร่ำชม พร่ำบ่น...ถามหา...ฯลฯ ใช้ทางเมตตาเสน่ห์มหานิยม ความรัก ค้าขาย ชายเห็นชายทัก หญิงเห็นหญิงรัก ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวัน หญิงชายรักทุกคน...สาลิกากิงกะระณัง คาวังคาวา...ฯลฯ กิน ผู้ใดได้กินตกถึงท้องร้อนกายใจ ช้างกินลืมโขลง เสือกินลืมถ้ำ สิงห์กินลืมไพร...สะอื้นไห้มาหา ...นะเมตตา โมกรุณา...มะอะอุ...ฯลฯจะทำจากว่านหลายชนิด เช่น ว่านสาวหลง ว่านเจ็ดหลับ เป็นต้น อีเป๋อ โอมหลงมาหาหลง... นอนแล้วต้องกลับมาหา...โอมสะโหมติด...ฯลฯ (ใช้ยันต์และอักขระมิใช่ของสกปรก) ขออภัยพระคาถามิอาจให้หมดได้เพราะแต่ละบทเท่ากับกระดาษ A4 จำนวน 39 แผ่น เขียนให้ดูบางช่วง บางตอนเพื่อเข้าใจง่าย 085-9065386,089-6909458
157549
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ