zalefree@gmail.com
-

ที่ผืนนี้อยู่เขตหมู่ 13 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซอยเข้าไปในไร่นับจากถนนเส้นใหญ่ แค่หนึ่งกิโลครึ่ง ที่ดินติดถนนเลย จุดเด่นคือ ซอยที่เข้าไปในไร่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสักงาน ที่ดินปัจจุบันเป็น บท.5 แต่เมื่อซื้อขาย คิดว่าเปลี่ยนเป็น น.ส.3 หรือ โฉนดได้ ง่าย เจ้าของขายเอง ไม่มีนายหน้า ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ใช้ทำประโยชน์คือ ทำไร่ และพืชผลอื่นๆ ทางการเกษตรกรรม สาเหตุที่ขาย เพราะเกษตรกรไทย ไม่มากก็น้อย ถ้าทำนาก็จะขายแปลงนาใช้หนี้ ถ้าทำไร่ก็จะไร่ใช้หนี้สินเหมือนกัน สรุปเป็นหนี้และเจ้าของทำไม่ไหวแล้ว เลยต้องการขายเพื่อนำไปใช้หนี้ครับ ปล.ถ้าใครมีเงินช่วยมาชื้อหน่อยครับ

ราคา 42000 ฿
ราคาปกติ 42000 ฿
  • สิทธิพล
  • -  • ขายที่ดิน 18 ไร่ 2 งาน ขายไร่ละ 40000-45000
  • -
  • -
  • -
  • 42000

ที่ผืนนี้อยู่เขตหมู่ 13 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ซอยเข้าไปในไร่นับจากถนนเส้นใหญ่ แค่หนึ่งกิโลครึ่ง ที่ดินติดถนนเลย จุดเด่นคือ ซอยที่เข้าไปในไร่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสักงาน ที่ดินปัจจุบันเป็น บท.5 แต่เมื่อซื้อขาย คิดว่าเปลี่ยนเป็น น.ส.3 หรือ โฉนดได้ ง่าย เจ้าของขายเอง ไม่มีนายหน้า ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ใช้ทำประโยชน์คือ ทำไร่ และพืชผลอื่นๆ ทางการเกษตรกรรม สาเหตุที่ขาย เพราะเกษตรกรไทย ไม่มากก็น้อย ถ้าทำนาก็จะขายแปลงนาใช้หนี้ ถ้าทำไร่ก็จะไร่ใช้หนี้สินเหมือนกัน สรุปเป็นหนี้และเจ้าของทำไม่ไหวแล้ว เลยต้องการขายเพื่อนำไปใช้หนี้ครับ ปล.ถ้าใครมีเงินช่วยมาชื้อหน่อยครับ
162951
/
อสังหาริมทรัพย์ , อื่นๆ