zalefree@gmail.com
-

เครื่องรับธนบัตร (Bill Acceptor) L77F 7790 บาท

รับธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000 บาท สัญญาณออกเป็น Pulse

ใช้เวลาในการรับธนบัตรประมาณ 1.5-3 วินาที/ใบ

ป้องกันธนบัตรปลอมได้ ใช้ไฟ 12Vdc 2A น้ำหนักประมาณ 0.8 กิโลกรัม

รับประกัน 1 เดือน ส่งซ่อมที่สมาร์ทไอที

ค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยราคาค่าส่งตัวละ 150 บาท

สนใจ สอบถาม หรือ สั่งซื้อ ติดต่อ

คุณวิทิต T.092-265-5159, 02-541-6690,

www.smartit.co.th

Line ID: withits

ราคา 7790 ฿
ราคาปกติ 7790 ฿
 • วิทิต ศิริจางคพัฒนา
 • 025416690
 • 16/150 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • -จตุจักร
 • 1
 • 10900 • เครื่องรับธนบัตร (Bill Acceptor) L77F
 • -
 • -
 • -
 • 7790

เครื่องรับธนบัตร (Bill Acceptor) L77F 7790 บาท

รับธนบัตร 20, 50, 100, 500, 1000 บาท สัญญาณออกเป็น Pulse

ใช้เวลาในการรับธนบัตรประมาณ 1.5-3 วินาที/ใบ

ป้องกันธนบัตรปลอมได้ ใช้ไฟ 12Vdc 2A น้ำหนักประมาณ 0.8 กิโลกรัม

รับประกัน 1 เดือน ส่งซ่อมที่สมาร์ทไอที

ค่าส่ง EMS ทั่วประเทศไทยราคาค่าส่งตัวละ 150 บาท

สนใจ สอบถาม หรือ สั่งซื้อ ติดต่อ

คุณวิทิต T.092-265-5159, 02-541-6690,

www.smartit.co.th

Line ID: withits

18229
/