zalefree@gmail.com
-

* งานเกรดท๊อปของ Rado ในตลาด Replica กับ Jubile Tungsten ทำจาก ทังสเตน สตีล แท้ๆ ป้องกันรอยขีดข่วนทั้งตัวเรือน ตัวเรือนค่อนข้างมีน้ำหนักกว่าสตีลทั่วไป

ราคา 2,450 ฿
ราคาปกติ 2,450 ฿
  • www dreamwatchshop com
  • 089-4856811
  • -  • RADO Jubile Tungsten Ref.D8015G Quartz,Black(33 mm)Tungsten Steel มี 1เรือน 2800.- พิเศษ in stock 2450.- EMS
  • -
  • -
  • -
  • 2,450

* งานเกรดท๊อปของ Rado ในตลาด Replica กับ Jubile Tungsten ทำจาก ทังสเตน สตีล แท้ๆ ป้องกันรอยขีดข่วนทั้งตัวเรือน ตัวเรือนค่อนข้างมีน้ำหนักกว่าสตีลทั่วไป
184245
/
เครื่องประดับ , นาฬิกา