zalefree@gmail.com
-

ตลับใส่เบี้ยแก้ 2 หู เนื้อเงินเก่า แท้ ขนาดใส่เบี้ยแก้ขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ซม.) อย่างหนา มีน้ำหนักมาก สภาพสวย งานเงินเก่าแกะลาย ของเก่าเก็บ อายุมากก่วา 20 ปี Hand Made สั่งตัด ลวดลายโบราณ

ราคา 2500 ฿
ราคาปกติ 2500 ฿
  • L(แอล)
  • 0844374375
  • กรุงเทพ
  • -
  • กรุงเทพ  • ตลับใส่เบี้ยแก้ 2 หู เนื้อเงินเก่า แท้ ขนาดใส่เบี้ยแก้ขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ซม.) อย่างหนา มีน้ำหนักมาก สภาพสวย งานเงินเก่าแกะลาย ข
  • -
  • -
  • -
  • 2500

ตลับใส่เบี้ยแก้ 2 หู เนื้อเงินเก่า แท้ ขนาดใส่เบี้ยแก้ขนาดใหญ่ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.80 ซม.) อย่างหนา มีน้ำหนักมาก สภาพสวย งานเงินเก่าแกะลาย ของเก่าเก็บ อายุมากก่วา 20 ปี Hand Made สั่งตัด ลวดลายโบราณ
19091
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ