zalefree@gmail.com
-

โต้กินข้าวขนาด 2 x 1.10 เมตร สูง 76 ซม. สภาพใช้งานน้อย ใช้เองที่บ้าน เหมือนใหม่ ไม่มีรอยแตกรอยด่าง พร้อมเก้าอี้สีน้ำตาล 6 ตัว

ราคา 50,000 ฿
ราคาปกติ 50,000 ฿
  • นนทกานต์ ตันติศรีสุข
  • -
  • มีนบุรี
  • -  • ชุดโต๊ะกินข้าวหินอ่อนแท้สีขาว งาช้าง พร้อมเก้าอี้
  • -
  • -
  • -
  • 50,000

โต้กินข้าวขนาด 2 x 1.10 เมตร สูง 76 ซม. สภาพใช้งานน้อย ใช้เองที่บ้าน เหมือนใหม่ ไม่มีรอยแตกรอยด่าง พร้อมเก้าอี้สีน้ำตาล 6 ตัว
202425
/