zalefree@gmail.com
-

เครื่องคั้นกะทิ มือ 2 สภาพดี นำไปใช้งานได้เลยทันที
 

ราคา 36,000 ฿
ราคาปกติ 36,000 ฿
  • เอ็กซ์
  • -
  • คลองสาน
  • -



  • ขายด่วน เครื่องคั้นกะทิ มือ 2 สภาพดี นำไปใช้งานได้เลยทันที
  • -
  • -
  • -
  • 36,000

เครื่องคั้นกะทิ มือ 2 สภาพดี นำไปใช้งานได้เลยทันที
 
204445
/
ธุรกิจ , เครื่องจักรกล