zalefree@gmail.com
-

เป็นพัดลมโบลวเวอร์ครับ สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้ากลางแจ้ง หรือร้านอาหารใช้เป่าระบายอากาศ ใช้พัดลมระบายร้อนให้สัตว์เลี้ยง ฟาร์ม อื่นๆ
มอเตอร์ทน ให้ลมแรง มีสวิทปรับระดับแรงลมครับ ขนาดเล็กน่ารัก1ช่อง เคลื่อนย้ายสะดวกประหยัดพื้นที่ มีครับสั่งได้
สนใจ ติดต่อ 083 912 2264   ดูสินค้าได้ที่ http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/2841030-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87?p=63986313#post63986313

ราคา 900 ฿
ราคาปกติ 900 ฿
  • metha tee
  • -
  • ปทุมธานี
  • -  • พัดลมแอร์ พัดลมตลาดนัด พัดลมสัตว์เลี้ยง
  • -
  • -
  • -
  • 900

เป็นพัดลมโบลวเวอร์ครับ สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้ากลางแจ้ง หรือร้านอาหารใช้เป่าระบายอากาศ ใช้พัดลมระบายร้อนให้สัตว์เลี้ยง ฟาร์ม อื่นๆ
มอเตอร์ทน ให้ลมแรง มีสวิทปรับระดับแรงลมครับ ขนาดเล็กน่ารัก1ช่อง เคลื่อนย้ายสะดวกประหยัดพื้นที่ มีครับสั่งได้
สนใจ ติดต่อ 083 912 2264   ดูสินค้าได้ที่ http://www.overclockzone.com/forums/showthread.php/2841030-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87?p=63986313#post63986313
205320
/