zalefree@gmail.com
-

ราง KATO N2 ครับ ขนาด N-Scale สภาพ 98% อุปกรณ์ครบถ้วน นำรถไฟมาวิ่งได้ตามปกติครับ
**** ส่ง EMS ฟรี ****

ราคา 3,000 ฿
ราคาปกติ 3,000 ฿
  • Ball
  • -
  • กรุงเทพมหานคร
  • -  • ราง KATO UNITRACK N2 ( N-Scale )
  • -
  • -
  • -
  • 3,000

ราง KATO N2 ครับ ขนาด N-Scale สภาพ 98% อุปกรณ์ครบถ้วน นำรถไฟมาวิ่งได้ตามปกติครับ
**** ส่ง EMS ฟรี ****
224101
/