zalefree@gmail.com
-

ขายเครื่องวัดสี Minolta CR-14 สภาพใหม่ยังไม่แกะจากกล่อง และซื้อมายังไม่ใช้งาน

ราคา - ฿
ราคาปกติ - ฿
 • สมหวัง วานิชชินชัย
 • 080-9999850
 • 411/105 ซอยจรัญสนิทวงศ์33 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม.
 • -
 • กรุงเทพมหานคร
 • - • ขายเครื่องวัดสี Minolta CR-14
 • -
 • -
 • -
 • -

ขายเครื่องวัดสี Minolta CR-14 สภาพใหม่ยังไม่แกะจากกล่อง และซื้อมายังไม่ใช้งาน
256679
/
ธุรกิจ , พลาสติกและอุปกรณ์