zalefree@gmail.com
-

หนังสือ ช่างคอมมืออาชีพ มี 530 กว่าหน้า รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พีซี แบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่ เช่น -อุปกรณ์ฮาดแวร์ -การเลือกซีพียู -การติดตั้งวินโด xp/vista/7 -การแก้ไขปัญหา -เทคนิคการเพิ่มความเร็วซีพียู

ราคา 160 ฿
ราคาปกติ 160 ฿
  • Zebras
  • -
  • สงขลา
  • -  • ช่างคอมมืออาชีพ
  • -
  • -
  • -
  • 160

หนังสือ ช่างคอมมืออาชีพ มี 530 กว่าหน้า รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พีซี แบ่งเป็น 6 หัวข้อใหญ่ เช่น -อุปกรณ์ฮาดแวร์ -การเลือกซีพียู -การติดตั้งวินโด xp/vista/7 -การแก้ไขปัญหา -เทคนิคการเพิ่มความเร็วซีพียู
286210
/
หนังสือ , หนังสือทั่วไป