zalefree@gmail.com
-

พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ตะกรุดหุ้มเงิน หลวงพ่อเดิม
รูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

ราคา 5,000 ฿
ราคาปกติ 5,000 ฿
 • ปาณิสรา บุญเปี่ยม
 • 080-6125411
 • 60/19 ม.6 ต.เสม็ต อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
 • -
 • ชลบุรี
 • - • พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ตะกรุดหุ้มเงิน หลวงพ่อเดิม
 • -
 • -
 • -
 • 5,000

พระรูปหล่อหลวงพ่อเดิม ตะกรุดหุ้มเงิน หลวงพ่อเดิม
รูปหล่อหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ
290896
/