zalefree@gmail.com
-

  เรามีความยินดี ที่จะให้บริการออกแบบสื่อส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เพื่อธุรกิจของคุณ สินค้าที่ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจ  เราบริการมากกว่าการออกแบบ คือการช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และ เปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อย กลั่นกรองจนเป็นงานออกแบบที่แข่งขันได้ดี และ สร้างแบรนด์เพื่อการขายที่ยั่งยืน บริการของเราคือ Graphic Design Services   1Logo Design  ออกแบบโลโก้ เครื่องหมายการค้า  เพื่อสินค้า และธุรกิจ 2Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าทุกประเภท 3POS Design ออกแบบชั้นวางสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งชัั้นวางสินค้า เคาน์เตอร์สินค้า 4Product Design  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสินค้า 5Signage Design ออกแบบป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกรายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ   6Identity Design ออกแบบอัตลักษณ์ ของแบรนด์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่าง 7Information Design ออกแบบการนำเสนอข้อมูล สื่อผ่าน การออกแบบทางศิลปเพื่อเล่าข้อมูลให้เห็นภาพรวม เข้าใจง่าย 8 Car Wrap Design  ออกแบบสติ๊กเกอร์ ติดรถ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์    เรายินดีให้คำปรึกษา และคิดค่าบริการที่เป็นธรรม ต่อลูกค้าทุกๆ ท่าน  เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่งานออกแบบของเราช่วยให้สินค้า หรือ บริการ ได้รับความนิยมในวงกว้าง   ติดต่อได้ที่เบอร์ 082-5500742 /02-5257685 WEBSITE:  http://dechatornk.wix.com/works

ราคา 999 ฿
ราคาปกติ 999 ฿
 • เดชาธร แก้วเจริญผล
 • 086-5779066
 • 82/1251
 • -
 • นนทบุรี
 • - • ออกแบบโลโก้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสื่อส่งเสริมการขาย ออกแบบป้าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสินค้า ออกแบบสินค้าตัวอย่าง
 • -
 • -
 • -
 • 999

  เรามีความยินดี ที่จะให้บริการออกแบบสื่อส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ เพื่อธุรกิจของคุณ สินค้าที่ความโดดเด่นเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีอยู่ในธุรกิจเดียวกัน ย่อมเป็นผลดีต่อธุรกิจ  เราบริการมากกว่าการออกแบบ คือการช่วยวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และ เปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อย กลั่นกรองจนเป็นงานออกแบบที่แข่งขันได้ดี และ สร้างแบรนด์เพื่อการขายที่ยั่งยืน บริการของเราคือ Graphic Design Services   1Logo Design  ออกแบบโลโก้ เครื่องหมายการค้า  เพื่อสินค้า และธุรกิจ 2Packaging Design ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สินค้าทุกประเภท 3POS Design ออกแบบชั้นวางสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งชัั้นวางสินค้า เคาน์เตอร์สินค้า 4Product Design  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบสินค้า 5Signage Design ออกแบบป้าย ประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกรายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ   6Identity Design ออกแบบอัตลักษณ์ ของแบรนด์ เพื่อสร้างแบรนด์ให้มีความแตกต่าง 7Information Design ออกแบบการนำเสนอข้อมูล สื่อผ่าน การออกแบบทางศิลปเพื่อเล่าข้อมูลให้เห็นภาพรวม เข้าใจง่าย 8 Car Wrap Design  ออกแบบสติ๊กเกอร์ ติดรถ เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์    เรายินดีให้คำปรึกษา และคิดค่าบริการที่เป็นธรรม ต่อลูกค้าทุกๆ ท่าน  เราหวังเป็นอย่างยิ่ง ที่งานออกแบบของเราช่วยให้สินค้า หรือ บริการ ได้รับความนิยมในวงกว้าง   ติดต่อได้ที่เบอร์ 082-5500742 /02-5257685 WEBSITE:  http://dechatornk.wix.com/works
293120
/
ธุรกิจ , อื่นๆ