zalefree@gmail.com
-

คอกรถกระบะมือสอง มีบันไดข้าง   ใส่ไมตี้เอกซ์ มีแคป ทำจากเหล็กหนาอย่างดี ไม่เป็นสนิม ใช้มาไม่ถึงเดือน ของอยู่ จ.ปราจีนบุรี

ราคา 12,500 ฿
ราคาปกติ 12,500 ฿
  • นันท์นภัสร์
  • 0811449429
  • กรุงเทพ
  • -
  • กรุงเทพ  • ขายคอกกระบะมือสอง
  • -
  • -
  • -
  • 12,500

คอกรถกระบะมือสอง มีบันไดข้าง   ใส่ไมตี้เอกซ์ มีแคป ทำจากเหล็กหนาอย่างดี ไม่เป็นสนิม ใช้มาไม่ถึงเดือน ของอยู่ จ.ปราจีนบุรี
303010
/