zalefree@gmail.com
-

รุ่น " ร่มเย็นเป็นสุข"   ทำจากไม้ พาติเคิล หนา 19 มม. ปิดผิวลายไม้ wallnut สีน้ำตาลเข้ม  เพ้นท์รูปศรีมหาโพธืด้วยสีทอง  ขนาด กว้าง 60 ซม. x สูง 100 ซม.  มี 5 ชั้น ขั้นบนวางพระพุทธ กว้าง 32 ซม. ลึก 15 ซม.  ชั้นรองกลาง กว้าง 24 ซม. ลึก 15ซม.  ชั้นซ้ายขวา กว้าง 20 ซม. ลึก 18 ซม.  ชั้นล่างสุด กว้าง 45 ซม. ลึก 25 ซม.  ราคา 2200 บาท    แบบมีลิ้นชักเก็บธูปเทียน ชั้นล่างกว้าง 56 ซม. ลึก 30 ซม. ราคา 2700 บาท    ขนาดเล้ก กว้าง 60ซม. x 50 ซม.  ขั้นบนวางพระพุทธ ขนาด 24 ซม. ลึก 15 ซม.  ราคา 1500 บาท    รับสั่งทำตามแบบ หรือบริการออกแบบให้  ใน กทม. จัดส่งถึงบ้าน ต่างจังหวัดส่งขนส่ง    สนใจติดต่อ วัฒน์ 0875060509 รามคำแหง 176 ทำจากไม้ พาติเคิล หนา 19 มม. ปิดผิวลายไม้ wallnut สีน้ำตาลเข้ม  เพ้นท์รูปศรีมหาโพธืด้วยสีทอง  ขนาด กว้าง 60 ซม. x สูง 100 ซม.  มี 5 ชั้น ขั้นบนวางพระพุทธ กว้าง 32 ซม. ลึก 15 ซม.  ชั้นรองกลาง กว้าง 24 ซม. ลึก 15ซม.  ชั้นซ้ายขวา กว้าง 20 ซม. ลึก 18 ซม.  ชั้นล่างสุด กว้าง 45 ซม. ลึก 25 ซม.  ราคา 2200 บาท    แบบมีลิ้นชักเก็บธูปเทียน ราคา 2700 บาท    ขนาดเล้ก กว้าง 60ซม. x 50 ซม.  ขั้นบนวางพระพุทธ ขนาด 24 ซม. ลึก 15 ซม.  ราคา 1500 บาท    รับสั่งทำตามแบบ หรือบริการออกแบบให้  ใน กทม. จัดส่งถึงบ้าน ต่างจังหวัดส่งขนส่ง    สนใจติดต่อ วัฒน์ 0875060 ทำจากไม้ พาติเคิล หนา 19 มม. ปิดผิวลายไม้ wallnut สีน้ำตาลเข้ม  เพ้นท์รูปศรีมหาโพธืด้วยสีทอง  ขนาด กว้าง 60 ซม. x สูง 100 ซม.  มี 5 ชั้น ขั้นบนวางพระพุทธ กว้าง 32 ซม. ลึก 15 ซม.  ชั้นรองกลาง กว้าง 24 ซม. ลึก 15ซม.  ชั้นซ้ายขวา กว้าง 20 ซม. ลึก 18 ซม.  ชั้นล่างสุด กว้าง 45 ซม. ลึก 25 ซม.  ราคา 2200 บาท    แบบมีลิ้นชักเก็บธูปเทียน ราคา 2700 บาท    ขนาดเล้ก กว้าง 60ซม. x 50 ซม.  ขั้นบนวางพระพุทธ ขนาด 24 ซม. ลึก 15 ซม.  ราคา 1500 บาท    รับสั่งทำตามแบบ หรือบริการออกแบบให้  ใน กทม. จัดส่งถึงบ้าน ต่างจังหวัดส่งขนส่ง    สนใจติดต่อ วัฒน์ 0875060509

ราคา 2,200 ฿
ราคาปกติ 2,200 ฿
 • jira taraton
 • 087-5060509
 • รามคำแหง176 มีนบุรี
 • -
 • กรุงเทพมหานคร
 • - • หิ้งพระติดผนัง เพ้นท์สวยๆ
 • -
 • -
 • -
 • 2,200

รุ่น " ร่มเย็นเป็นสุข"   ทำจากไม้ พาติเคิล หนา 19 มม. ปิดผิวลายไม้ wallnut สีน้ำตาลเข้ม  เพ้นท์รูปศรีมหาโพธืด้วยสีทอง  ขนาด กว้าง 60 ซม. x สูง 100 ซม.  มี 5 ชั้น ขั้นบนวางพระพุทธ กว้าง 32 ซม. ลึก 15 ซม.  ชั้นรองกลาง กว้าง 24 ซม. ลึก 15ซม.  ชั้นซ้ายขวา กว้าง 20 ซม. ลึก 18 ซม.  ชั้นล่างสุด กว้าง 45 ซม. ลึก 25 ซม.  ราคา 2200 บาท    แบบมีลิ้นชักเก็บธูปเทียน ชั้นล่างกว้าง 56 ซม. ลึก 30 ซม. ราคา 2700 บาท    ขนาดเล้ก กว้าง 60ซม. x 50 ซม.  ขั้นบนวางพระพุทธ ขนาด 24 ซม. ลึก 15 ซม.  ราคา 1500 บาท    รับสั่งทำตามแบบ หรือบริการออกแบบให้  ใน กทม. จัดส่งถึงบ้าน ต่างจังหวัดส่งขนส่ง    สนใจติดต่อ วัฒน์ 0875060509 รามคำแหง 176 ทำจากไม้ พาติเคิล หนา 19 มม. ปิดผิวลายไม้ wallnut สีน้ำตาลเข้ม  เพ้นท์รูปศรีมหาโพธืด้วยสีทอง  ขนาด กว้าง 60 ซม. x สูง 100 ซม.  มี 5 ชั้น ขั้นบนวางพระพุทธ กว้าง 32 ซม. ลึก 15 ซม.  ชั้นรองกลาง กว้าง 24 ซม. ลึก 15ซม.  ชั้นซ้ายขวา กว้าง 20 ซม. ลึก 18 ซม.  ชั้นล่างสุด กว้าง 45 ซม. ลึก 25 ซม.  ราคา 2200 บาท    แบบมีลิ้นชักเก็บธูปเทียน ราคา 2700 บาท    ขนาดเล้ก กว้าง 60ซม. x 50 ซม.  ขั้นบนวางพระพุทธ ขนาด 24 ซม. ลึก 15 ซม.  ราคา 1500 บาท    รับสั่งทำตามแบบ หรือบริการออกแบบให้  ใน กทม. จัดส่งถึงบ้าน ต่างจังหวัดส่งขนส่ง    สนใจติดต่อ วัฒน์ 0875060 ทำจากไม้ พาติเคิล หนา 19 มม. ปิดผิวลายไม้ wallnut สีน้ำตาลเข้ม  เพ้นท์รูปศรีมหาโพธืด้วยสีทอง  ขนาด กว้าง 60 ซม. x สูง 100 ซม.  มี 5 ชั้น ขั้นบนวางพระพุทธ กว้าง 32 ซม. ลึก 15 ซม.  ชั้นรองกลาง กว้าง 24 ซม. ลึก 15ซม.  ชั้นซ้ายขวา กว้าง 20 ซม. ลึก 18 ซม.  ชั้นล่างสุด กว้าง 45 ซม. ลึก 25 ซม.  ราคา 2200 บาท    แบบมีลิ้นชักเก็บธูปเทียน ราคา 2700 บาท    ขนาดเล้ก กว้าง 60ซม. x 50 ซม.  ขั้นบนวางพระพุทธ ขนาด 24 ซม. ลึก 15 ซม.  ราคา 1500 บาท    รับสั่งทำตามแบบ หรือบริการออกแบบให้  ใน กทม. จัดส่งถึงบ้าน ต่างจังหวัดส่งขนส่ง    สนใจติดต่อ วัฒน์ 0875060509
303026
/