zalefree@gmail.com

จำหน่ายสมุนไพรบด และ สมุนไพรแห้ง ทุกชนิดค่ะ สมุนไพรของเราบดใหม่ครั้งละไม่มาก จะได้ไม่เก่าเก็บค่ะซึ่งสมุนไพรที่ได้จากเราไป รับรองว่าได้คุณภาพและคุณค่าทางสรรพคุณยา ส่วนสมุนไพรชนิดอื่นๆโทรสอบถามได้นะค่ะ

ติดต่อเบอร์ตรง 099-2727555 สมุนไพรไทย พัตรา

 สมุนไพรอาทิเช่น ส่วนสมุนไพรอื่นๆโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะค่ะ ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม

การะบูล 350 /กก.

ทานาคา 220 /กก.

ขี้เหล็ก 250 /กก.

ยาหอม 350 /กก.

เจตมูลเพลิงขาว 400 /กก.

บอระเพ็ด 220 /กก.

ไพล-ปูเลย 220 /กก.

ลิ้นทะเล 250 /กก.

กระชายดำ 450 /กก.

ข่อย 350 /กก ชะเอม 250 /กก.

ใบบัวบก 300 /กก.

ว่านนางคำ 380 /กก.

ฟ้าทะลายโจร 230 /กก.

ว่านสากเหล็ก 320 /กก.

ผิวมะกรูด 220 /กก.

ใบมะกรูด 300 /กก.

ข่า 220 /กก.

กล้วย 380 /กก.

ใบฝรั่ง 380 /กก.

ขิง 250 /กก.

ผลส้มแขก 500 /กก.

ใบมะขามแขก 220 /กก.

มะรุม 400 /กก.

กวาวเครือขาว 320 /กก.

ส้มป่อย (ใบ-บด) 200 /กก.

ดินสอพองสตุ 90 /กก.

โป๊ยกั๊ก 320 /กก.

กวาวเครือแดง 320 /กก.

สมอเทศ 220 /กก.

ตะไคร้บ้าน 220 /กก.

ตะไคร้หอม 380 /กก.

มะตูมบด 220 /กก.

สะเดา 220 /กก.

มะขามเปียกบดผง 480 /กก.

กานพลู 450 /กก.

มะระผง 350 /กก.

มังคุด 220 /กก.

เกลือสตุ 70 /กก.

ทองพันชั่ง 220 /กก.

ม้ากระทืบโลง 220 /กก.

แก่นฝาง 220 /กก.

ทับทิม 330 /กก.

ดอกอัญชัญแห้ง 320 /กก.

ขมิ้นชัน 250 /กก.

ขมิ้นอ้อย 280 /กก.

สารส้มสตุ 70 /กก.

เสลดพังพอน 250 /กก.

กำลังเสือโคร่ง 220 /กก.

หญ้าปักกิ่ง 450 /กก.

เหงือกปลาหมอ 220 /กก.

เถาเอ็นอ่อน 220 /กก.

โกฐสอ 320 /กก.

ดอกจันทน์ 580 /กก.

พริกไทดำ 380 /กก.

ว่านชักมดลูก 300 /กก.

อบเชย 350 /กก.

ประคำดีควาย(บด) 120 /กก

ราคา 200 ฿
ราคาปกติ 300 ฿
  • Pattra
  • 0871888192
  • อ.เมือง
  • เมือง
  • 52
  • 65000  • จำหน่ายสมุนไพรบดผง ทุกชนิด ราคาส่ง และ ปลีกค่ะ
  • 200

จำหน่ายสมุนไพรบด และ สมุนไพรแห้ง ทุกชนิดค่ะ สมุนไพรของเราบดใหม่ครั้งละไม่มาก จะได้ไม่เก่าเก็บค่ะซึ่งสมุนไพรที่ได้จากเราไป รับรองว่าได้คุณภาพและคุณค่าทางสรรพคุณยา ส่วนสมุนไพรชนิดอื่นๆโทรสอบถามได้นะค่ะ

ติดต่อเบอร์ตรง 099-2727555 สมุนไพรไทย พัตรา

 สมุนไพรอาทิเช่น ส่วนสมุนไพรอื่นๆโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะค่ะ ขนาดบรรจุ 1กิโลกรัม

การะบูล 350 /กก.

ทานาคา 220 /กก.

ขี้เหล็ก 250 /กก.

ยาหอม 350 /กก.

เจตมูลเพลิงขาว 400 /กก.

บอระเพ็ด 220 /กก.

ไพล-ปูเลย 220 /กก.

ลิ้นทะเล 250 /กก.

กระชายดำ 450 /กก.

ข่อย 350 /กก ชะเอม 250 /กก.

ใบบัวบก 300 /กก.

ว่านนางคำ 380 /กก.

ฟ้าทะลายโจร 230 /กก.

ว่านสากเหล็ก 320 /กก.

ผิวมะกรูด 220 /กก.

ใบมะกรูด 300 /กก.

ข่า 220 /กก.

กล้วย 380 /กก.

ใบฝรั่ง 380 /กก.

ขิง 250 /กก.

ผลส้มแขก 500 /กก.

ใบมะขามแขก 220 /กก.

มะรุม 400 /กก.

กวาวเครือขาว 320 /กก.

ส้มป่อย (ใบ-บด) 200 /กก.

ดินสอพองสตุ 90 /กก.

โป๊ยกั๊ก 320 /กก.

กวาวเครือแดง 320 /กก.

สมอเทศ 220 /กก.

ตะไคร้บ้าน 220 /กก.

ตะไคร้หอม 380 /กก.

มะตูมบด 220 /กก.

สะเดา 220 /กก.

มะขามเปียกบดผง 480 /กก.

กานพลู 450 /กก.

มะระผง 350 /กก.

มังคุด 220 /กก.

เกลือสตุ 70 /กก.

ทองพันชั่ง 220 /กก.

ม้ากระทืบโลง 220 /กก.

แก่นฝาง 220 /กก.

ทับทิม 330 /กก.

ดอกอัญชัญแห้ง 320 /กก.

ขมิ้นชัน 250 /กก.

ขมิ้นอ้อย 280 /กก.

สารส้มสตุ 70 /กก.

เสลดพังพอน 250 /กก.

กำลังเสือโคร่ง 220 /กก.

หญ้าปักกิ่ง 450 /กก.

เหงือกปลาหมอ 220 /กก.

เถาเอ็นอ่อน 220 /กก.

โกฐสอ 320 /กก.

ดอกจันทน์ 580 /กก.

พริกไทดำ 380 /กก.

ว่านชักมดลูก 300 /กก.

อบเชย 350 /กก.

ประคำดีควาย(บด) 120 /กก

305441
/
เครื่องสำอางค์ , สมุนไพรไทย