zalefree@gmail.com
Pro Swelling

ยางบวมน้ำ Swelling water stop

Swelling water stop ยางบวมน้ำ มีส่วนผสมของยางผสมกับเบนโทไนต์และสารผสมเพิ่ม เมื่อสัมผัสน้ำจะเกิดการขยายตัวเพื่อปิดช่องวางในรอยต่อคอนกรีตทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านช่วงรอยต่อได้ และสามารถขยายตัวได้มากกว่า 300 %               เพื่มประสิทธิภาพป้องกันการรั่วซึมและสะดวกต่อการใช้งาน
        ประโยชน์        

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน\

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้ได้ในบริเวณรอยต่อของคอนกรีตที่ไม่เคลื่อนตัว

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้ได้ทั้งในพื้นผิวปกติ  พื้นผิวที่ผิวขรุขระ  รอบท่อต่างๆ  รอบเสาเข็มและโดยรอบH-Beam

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้แทนวัสดุกั้นน้ำแบบ PVC หรือ Rubber


ขนาดบรรจุ
ขนาด 20x10ยาว 9เมตร/ม้วน
ขนาด 20x15ยาว 6เมตร/ม้วน
ขนาด 20x25ยาว 5เมตร/ม้วน
บรรจุ  7 ม้วน / กล่อง

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455

Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

ราคา 600 ฿
ราคาปกติ 750 ฿
 • ศิริกัญญา
 • 0613970455
 • ขาย
 • เขตประเวศ
 • 1
 • 10250 • ยางบวมน้ำ Swelling water stop
 • Pro Swelling
 • -ดำ
 • -
 • 600

ยางบวมน้ำ Swelling water stop

Swelling water stop ยางบวมน้ำ มีส่วนผสมของยางผสมกับเบนโทไนต์และสารผสมเพิ่ม เมื่อสัมผัสน้ำจะเกิดการขยายตัวเพื่อปิดช่องวางในรอยต่อคอนกรีตทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านช่วงรอยต่อได้ และสามารถขยายตัวได้มากกว่า 300 %               เพื่มประสิทธิภาพป้องกันการรั่วซึมและสะดวกต่อการใช้งาน
        ประโยชน์        

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้ได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน\

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้ได้ในบริเวณรอยต่อของคอนกรีตที่ไม่เคลื่อนตัว

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้ได้ทั้งในพื้นผิวปกติ  พื้นผิวที่ผิวขรุขระ  รอบท่อต่างๆ  รอบเสาเข็มและโดยรอบH-Beam

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ใช้แทนวัสดุกั้นน้ำแบบ PVC หรือ Rubber


ขนาดบรรจุ
ขนาด 20x10ยาว 9เมตร/ม้วน
ขนาด 20x15ยาว 6เมตร/ม้วน
ขนาด 20x25ยาว 5เมตร/ม้วน
บรรจุ  7 ม้วน / กล่อง

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455

Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

317017
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ