zalefree@gmail.com

เทปตาข่ายใยแก้ว

เทปตาข่ายใยแก้ว เหมาะกับงานซ่อมรอยร้าวต่างๆ เชื่อมรอยต่อ แผ่นฝ้า, ผนังใช้แทนผ้าดิบ และยังสามารถใช้แต่งผิววัสดุชนิดต่างกัน ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายด้วยคุณสมบัติ มีกาวในตัว ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน  รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->งานช่อมรอยร้าว

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ป้องกันการแตกร้าว

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ยึดปูนฉาบมุมวงกบ-แต่งผิววัสดุชนิดต่างกัน

ขนาดเทปตาข่ายใยแก้ว

100 mmx90m

100 mmx45m

50 mmx90m

50 mmx45m

50 mmx20m

30 mmx20m

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455

Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

ราคา 20 ฿
ราคาปกติ 35 ฿
  • ศิริกัญญา
  • 0613970455
  • ขาย
  • เขตประเวศ
  • 1
  • 10250



  • เทปตาข่ายใยแก้ว
  • ขาว
  • 20

เทปตาข่ายใยแก้ว

เทปตาข่ายใยแก้ว เหมาะกับงานซ่อมรอยร้าวต่างๆ เชื่อมรอยต่อ แผ่นฝ้า, ผนังใช้แทนผ้าดิบ และยังสามารถใช้แต่งผิววัสดุชนิดต่างกัน ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี มีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่ายด้วยคุณสมบัติ มีกาวในตัว ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน  รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->งานช่อมรอยร้าว

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ป้องกันการแตกร้าว

<!--[if !supportLists]-->·        <!--[endif]-->ยึดปูนฉาบมุมวงกบ-แต่งผิววัสดุชนิดต่างกัน

ขนาดเทปตาข่ายใยแก้ว

100 mmx90m

100 mmx45m

50 mmx90m

50 mmx45m

50 mmx20m

30 mmx20m

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455

Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

317022
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ