zalefree@gmail.com

หัวแพ็คเกอร์ (Packer )

หัว Packer ใช้สำหรับงานซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต โดยการฝั่ง หัว Packer ในร่องคอนกรีต ที่ผ่านการเจาะ ทำมุม 45 <!--[if gte msEquation 12]> Pu Foam Injection และงานยิง Resin Injection

การใช้งาน

ใช้ในงานยิง Pu Foam Injection และงานยิง Resin Injection

ขนาดบรรจุ

1000 หัว/กล่อง (50 หัว/ถุง)

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455
Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

ราคา 25 ฿
ราคาปกติ 35 ฿
  • ศิริกัญญา
  • 0613970455
  • ขาย
  • เขตประเวศ
  • 1
  • 10250  • หัวแพ็คเกอร์ (Packer )
  • ดำ
  • 13 มม.
  • 25

หัวแพ็คเกอร์ (Packer )

หัว Packer ใช้สำหรับงานซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต โดยการฝั่ง หัว Packer ในร่องคอนกรีต ที่ผ่านการเจาะ ทำมุม 45 <!--[if gte msEquation 12]> Pu Foam Injection และงานยิง Resin Injection

การใช้งาน

ใช้ในงานยิง Pu Foam Injection และงานยิง Resin Injection

ขนาดบรรจุ

1000 หัว/กล่อง (50 หัว/ถุง)

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455
Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

317025
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ