zalefree@gmail.com

Extruded polystyrene (XPS) พอลีสไตรีนโฟม

Extruded polystyrene (XPS) เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสไตรีนมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิโตรเลียม  เป็นชนิดที่มีการเติมอากาศไว้ในช่องว่างตามเนื้อโฟมทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำ ใช้ในงานก่อสร้าง ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอาคาร งานก่อผนัง และงานปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

คุณสมบัติ

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->เป็นฉนวนกันความร้อน

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->ป้องกันความเสียหายและยืดอายุกันซึมประเภทเมมเบรน

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->รองรับน้ำหนักของคอนกรีตได้ดี

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->มีน้ำหนักเบา ตัดง่าย สะดวกต่อการติดตั้ง

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->มีอายุการใช้งานยาวนาน

ขนาด

600x1200 mm.

หนา 25mm. / 50mm.

สีฟ้า

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455
Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

ฉนวนกันความร้อน,โฟมกันความร้อน,โฟมแผ่นXPS, โฟมแผ่นก่อผนัง,พอลีสไตรีนโฟม,โฟมกันเสียง

โฟมแผ่นกันความร้อน Extruded polystyrene (XPS) พอลีสไตรีนโฟม

ราคา 170 ฿
ราคาปกติ 250 ฿
  • ศิริกัญญา
  • 0613970455
  • ขาย
  • เขตประเวศ
  • 1
  • 10250  • โฟมแผ่นกันความร้อน Extruded polystyrene (XPS) พอลีสไตรีนโฟม
  • ฟ้า
  • 25 มม.
  • 170

Extruded polystyrene (XPS) พอลีสไตรีนโฟม

Extruded polystyrene (XPS) เป็นพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาจากสไตรีนมอนอเมอร์ ซึ่งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากปิโตรเลียม  เป็นชนิดที่มีการเติมอากาศไว้ในช่องว่างตามเนื้อโฟมทำให้มีค่าการนำความร้อนต่ำ ใช้ในงานก่อสร้าง ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอาคาร งานก่อผนัง และงานปูพื้นก่อนเทคอนกรีต

คุณสมบัติ

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->เป็นฉนวนกันความร้อน

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->ป้องกันความเสียหายและยืดอายุกันซึมประเภทเมมเบรน

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->รองรับน้ำหนักของคอนกรีตได้ดี

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->มีน้ำหนักเบา ตัดง่าย สะดวกต่อการติดตั้ง

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->มีค่าการดูดซึมน้ำต่ำ

<!--[if !supportLists]-->o   <!--[endif]-->มีอายุการใช้งานยาวนาน

ขนาด

600x1200 mm.

หนา 25mm. / 50mm.

สีฟ้า

ติดต่อสอบถาม
ศิริกัญญา (ทราย) 061-397-0455
Lind  0613970455
E-mail prosumercon3@gmail.com

ฉนวนกันความร้อน,โฟมกันความร้อน,โฟมแผ่นXPS, โฟมแผ่นก่อผนัง,พอลีสไตรีนโฟม,โฟมกันเสียง

โฟมแผ่นกันความร้อน Extruded polystyrene (XPS) พอลีสไตรีนโฟม

317768
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ