zalefree@gmail.com

    บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องจักรต่าง ๆ

ทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงงานเพื่อวิจัยพัฒนางานด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ เปิดขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีอายุการใช้

งานค่อนข้างนาน หรือผ่านการผลิตมาในระยะเวลาหนึ่ง จนทำให้อะไหล่หรืออุปกรณ์บางชนิดเกิดการชำรุด สึกหรอ และ

หมดอายุในที่สุด และด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงขออาสาค้นหาอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการ ไม่

ว่าจะเป็นสินค้าที่หายากหรือหาไม่ได้ในประเทศ

     การดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในภายใต้คำพูดที่ว่า “เพราะลูกค้าสำคัญเสมอสำหรับเรา” 

นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย เป็น บริษัทฯที่ไม่มีสต๊อกสินค้า ลูกค้าที่สั่งสินค้าต้องรออย่างน้อย 5 วัน แต่เราจะทำให้ดี

ที่สุดในการจัดหาสินค้า เพื่อให้ได้ตามความต้องการของท่านจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสินค้าของร้านต้องมีรับประกัน

สินค้าทุกชนิด สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่จำนวน 1 ตัวขึ้นไป

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่***

โทร 02-014-4274 02-086-4274

Company:  090-6620665,  091-786-2004

Fax: 02-014-4274

31 ซอยอยู่วิทยา15 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

E-mail: nawarat-trading@hotmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/nawarat.trading

LINE ID : nawarattrading

Web: http://www.nawarattrading.com 

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีให้กับ บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย  จำกัด

เราจำหน่ายหรือจัดหาอะไหล่ที่ประสิทธิภาพ คุณภาพที่ดี มาให้คุณ

EMTF07-04EVF31H-035ETK81-050BLF278C

EMTG07-04EVF31H-050ETK81-060BESM3045DV

ET1257EVF31T-050AETK85-050ETR81-060

ET1266MEVF33T-040ETL81-050ETL81-050

ET127EVG31-050ETM36-030EXB841

ETN31-055EMTF07-04EVK31-050ERD38-06

ETN35-030EMTG07-04EVK31-060DERD60-100

ETN36-030ET1257EVK71-050ERD74-06

ETN81-055ET1266MEVK71-055ERD77-10

ET127-450VEVG31-050AETN01-055ESAD25M-2N

ET1275EVG33-050ETN31-055EAD83-004

ET127-520V EVK31-050ETN35-030ESAD92-02

ET188EVK71-050ETN36-030ESAD92-03

ET227EVK71-055ETN81-055ERA32-01

ET277EVK71-060ETN85-050ERA81-0004

ET439EVK75-050EV1234ERB12-01

ETF11-050EVL31-050EV1255ERB44-04

ETF81-050EVL31-055EV1255ERB44-06

ETG81-050EVL32-055EV1265ERB44-08

ETG81-050AEVL32-060DEV1274ERB44-10

ETK81-050EVM31-050EV1277ERB84-009

ETK85-050EVM31-050AEVF31H-035ERC25-06

ETK81-060BEVM31-050BEVF31H-050ERC30-01

ETL81-050EVM31-060EVF31T-050AERC80-004

ราคา ฿
  • บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  • 020144274
  • 31 ซ. อยู่วิทยา15 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
  • เขตหนองจอก
  • 1
  • 10530  • จำหน่าย ET127 EVG31-050 ETM36-030 EXB841

    บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องจักรต่าง ๆ

ทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงงานเพื่อวิจัยพัฒนางานด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ เปิดขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีอายุการใช้

งานค่อนข้างนาน หรือผ่านการผลิตมาในระยะเวลาหนึ่ง จนทำให้อะไหล่หรืออุปกรณ์บางชนิดเกิดการชำรุด สึกหรอ และ

หมดอายุในที่สุด และด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงขออาสาค้นหาอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการ ไม่

ว่าจะเป็นสินค้าที่หายากหรือหาไม่ได้ในประเทศ

     การดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในภายใต้คำพูดที่ว่า “เพราะลูกค้าสำคัญเสมอสำหรับเรา” 

นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย เป็น บริษัทฯที่ไม่มีสต๊อกสินค้า ลูกค้าที่สั่งสินค้าต้องรออย่างน้อย 5 วัน แต่เราจะทำให้ดี

ที่สุดในการจัดหาสินค้า เพื่อให้ได้ตามความต้องการของท่านจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสินค้าของร้านต้องมีรับประกัน

สินค้าทุกชนิด สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่จำนวน 1 ตัวขึ้นไป

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่***

โทร 02-014-4274 02-086-4274

Company:  090-6620665,  091-786-2004

Fax: 02-014-4274

31 ซอยอยู่วิทยา15 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

E-mail: nawarat-trading@hotmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/nawarat.trading

LINE ID : nawarattrading

Web: http://www.nawarattrading.com 

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีให้กับ บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย  จำกัด

เราจำหน่ายหรือจัดหาอะไหล่ที่ประสิทธิภาพ คุณภาพที่ดี มาให้คุณ

EMTF07-04EVF31H-035ETK81-050BLF278C

EMTG07-04EVF31H-050ETK81-060BESM3045DV

ET1257EVF31T-050AETK85-050ETR81-060

ET1266MEVF33T-040ETL81-050ETL81-050

ET127EVG31-050ETM36-030EXB841

ETN31-055EMTF07-04EVK31-050ERD38-06

ETN35-030EMTG07-04EVK31-060DERD60-100

ETN36-030ET1257EVK71-050ERD74-06

ETN81-055ET1266MEVK71-055ERD77-10

ET127-450VEVG31-050AETN01-055ESAD25M-2N

ET1275EVG33-050ETN31-055EAD83-004

ET127-520V EVK31-050ETN35-030ESAD92-02

ET188EVK71-050ETN36-030ESAD92-03

ET227EVK71-055ETN81-055ERA32-01

ET277EVK71-060ETN85-050ERA81-0004

ET439EVK75-050EV1234ERB12-01

ETF11-050EVL31-050EV1255ERB44-04

ETF81-050EVL31-055EV1255ERB44-06

ETG81-050EVL32-055EV1265ERB44-08

ETG81-050AEVL32-060DEV1274ERB44-10

ETK81-050EVM31-050EV1277ERB84-009

ETK85-050EVM31-050AEVF31H-035ERC25-06

ETK81-060BEVM31-050BEVF31H-050ERC30-01

ETL81-050EVM31-060EVF31T-050AERC80-004

319958
/