zalefree@gmail.com

    บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องจักรต่าง ๆ

ทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงงานเพื่อวิจัยพัฒนางานด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ เปิดขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีอายุการใช้

งานค่อนข้างนาน หรือผ่านการผลิตมาในระยะเวลาหนึ่ง จนทำให้อะไหล่หรืออุปกรณ์บางชนิดเกิดการชำรุด สึกหรอ และ

หมดอายุในที่สุด และด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงขออาสาค้นหาอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการ ไม่

ว่าจะเป็นสินค้าที่หายากหรือหาไม่ได้ในประเทศ

     การดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในภายใต้คำพูดที่ว่า “เพราะลูกค้าสำคัญเสมอสำหรับเรา” 

นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย เป็น บริษัทฯที่ไม่มีสต๊อกสินค้า ลูกค้าที่สั่งสินค้าต้องรออย่างน้อย 5 วัน แต่เราจะทำให้ดี

ที่สุดในการจัดหาสินค้า เพื่อให้ได้ตามความต้องการของท่านจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสินค้าของร้านต้องมีรับประกัน

สินค้าทุกชนิด สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่จำนวน 1 ตัวขึ้นไป

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่***

โทร 02-014-4274 02-086-4274

Company:  090-6620665,  091-786-2004

Fax: 02-014-4274

31 ซอยอยู่วิทยา15 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

E-mail: nawarat-trading@hotmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/nawarat.trading

LINE ID : nawarattrading

Web: http://www.nawarattrading.com 

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีให้กับ บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย  จำกัด

เราจำหน่ายหรือจัดหาอะไหล่ที่ประสิทธิภาพ คุณภาพที่ดี มาให้คุณ

CM1000HA-24HCM150DY-28HCM300DU-24NFHCM50E3Y-24

CM1000HA-28HCM150E3U-12HCM300DY-12CM50E3Y-24H

CM100BU-12HCM150E3U-24HCM300DY-12ECM50MD1-12H

CM100DU-12FCM150E3Y-12HCM300DY-12HCM50TF-12E

CM100DU-12HCM150E3Y-24HCM300DY-12NFCM50TF-12H

CM100DU-24FCM150TF-12HCM300DY-24ACM50TF-24H

CM100DU-24HCM150TU-12FCM300DY-24ECM50TF-28H

CM100DU-24NFHCM150TU-12HCM300DY-24GCM50TU-24F

CM100DUS-12FCM15AD05-24HCM300DY-24HCM50TU-24H

CM100DY-12HCM15ADXX-12HCM300DY-24NFCM600DU-24F

CM100DY-24ACM15ADXX-24HCM300DY-28HCM600DU-24NFH

CM100DY-24HCM15MD1-12HCM300E3U-12HCM600DY-12NF

CM100DY-24NFCM15MD1-24HCM300HA-12HCM600DY-24A

CM100DY-28HCM15MD-12HCM300HA-24HCM600DY-34H

CM100DY-28KCM15MD-24HCM300HA-28HCM600E2Y-34H

CM100E3U-12HCM15MDL-12HCM300TJ-24NFCM600HA-12H

CM100E3U-24HCM15TF-12HCM30ADXX-12HCM600HA-24A

ราคา ฿
  • บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  • 020144274
  • 31 ซ. อยู่วิทยา15 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก
  • เขตหนองจอก
  • 1
  • 10530  • จำหน่าย CM100DU-12F PM100CVA060 QM300DY-24 TM200PZ-24

    บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ของเครื่องจักรต่าง ๆ

ทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงงานเพื่อวิจัยพัฒนางานด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ เปิดขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีอายุการใช้

งานค่อนข้างนาน หรือผ่านการผลิตมาในระยะเวลาหนึ่ง จนทำให้อะไหล่หรืออุปกรณ์บางชนิดเกิดการชำรุด สึกหรอ และ

หมดอายุในที่สุด และด้วยประสบการณ์ของเรา เราจึงขออาสาค้นหาอะไหล่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านต้องการ ไม่

ว่าจะเป็นสินค้าที่หายากหรือหาไม่ได้ในประเทศ

     การดำเนินงานของบริษัทฯ มุ่งเน้นความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในภายใต้คำพูดที่ว่า “เพราะลูกค้าสำคัญเสมอสำหรับเรา” 

นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย เป็น บริษัทฯที่ไม่มีสต๊อกสินค้า ลูกค้าที่สั่งสินค้าต้องรออย่างน้อย 5 วัน แต่เราจะทำให้ดี

ที่สุดในการจัดหาสินค้า เพื่อให้ได้ตามความต้องการของท่านจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสินค้าของร้านต้องมีรับประกัน

สินค้าทุกชนิด สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตั้งแต่จำนวน 1 ตัวขึ้นไป

***ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่***

โทร 02-014-4274 02-086-4274

Company:  090-6620665,  091-786-2004

Fax: 02-014-4274

31 ซอยอยู่วิทยา15 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

E-mail: nawarat-trading@hotmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/nawarat.trading

LINE ID : nawarattrading

Web: http://www.nawarattrading.com 

ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจที่มีให้กับ บริษัท นวรัตน์ เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย  จำกัด

เราจำหน่ายหรือจัดหาอะไหล่ที่ประสิทธิภาพ คุณภาพที่ดี มาให้คุณ

CM1000HA-24HCM150DY-28HCM300DU-24NFHCM50E3Y-24

CM1000HA-28HCM150E3U-12HCM300DY-12CM50E3Y-24H

CM100BU-12HCM150E3U-24HCM300DY-12ECM50MD1-12H

CM100DU-12FCM150E3Y-12HCM300DY-12HCM50TF-12E

CM100DU-12HCM150E3Y-24HCM300DY-12NFCM50TF-12H

CM100DU-24FCM150TF-12HCM300DY-24ACM50TF-24H

CM100DU-24HCM150TU-12FCM300DY-24ECM50TF-28H

CM100DU-24NFHCM150TU-12HCM300DY-24GCM50TU-24F

CM100DUS-12FCM15AD05-24HCM300DY-24HCM50TU-24H

CM100DY-12HCM15ADXX-12HCM300DY-24NFCM600DU-24F

CM100DY-24ACM15ADXX-24HCM300DY-28HCM600DU-24NFH

CM100DY-24HCM15MD1-12HCM300E3U-12HCM600DY-12NF

CM100DY-24NFCM15MD1-24HCM300HA-12HCM600DY-24A

CM100DY-28HCM15MD-12HCM300HA-24HCM600DY-34H

CM100DY-28KCM15MD-24HCM300HA-28HCM600E2Y-34H

CM100E3U-12HCM15MDL-12HCM300TJ-24NFCM600HA-12H

CM100E3U-24HCM15TF-12HCM30ADXX-12HCM600HA-24A

319961
/