zalefree@gmail.com
KOMATSU

 บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
                                                                               

เรียน: ท่านลูกค้า

เรื่อง: ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย

1. รถตัก WA480-5

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในเร็ววันนี้

         ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด

ราคา ฿
  • บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
  • 0927826142
  • 99/2 ม.2 ถ.พระราม2 ต.นาโคก
  • เมืองสมุทรสาคร
  • 59
  • 74000  • WA480-5 ตักได้ 4.6 คิว สภาพดี พร้อมใช้งาน ราคาไม่แพง
  • KOMATSU

 บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด
                                                                               

เรียน: ท่านลูกค้า

เรื่อง: ขอเสนอขายเครื่องจักรหนักมือสองนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ไม่เคยผ่านการใช้งานในไทย

1. รถตัก WA480-5

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความไว้วางใจจากท่านในเร็ววันนี้

         ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พัฒนาเฮฟวี่แมชชีน จำกัด

325948
/
ธุรกิจ , เครื่องจักรกล