zalefree@gmail.com
-

ตุงเป็นส่วนประกอบในงานต่างๆ เสมอ ในงานมงคลจะพบตุงนานาชนิดร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญ ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ งานปอย ตุง ศิลปะพื้นบ้านล้านนา งานประดิษฐ์คิดค้นที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวล้านนาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สอดใส่จิตวิญญาณแห่งความเคารพรักและบูชาลงไปในผลงาน เพื่อมอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่เคารพรัก ประเพณีทางภาคเหนือจะพบต้นตุงเป็นส่วนประกอบในงานต่างๆ เสมอ ในงานมงคลจะพบตุงนานาชนิดร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญ ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ งานปอยเทศกาลต่าง ๆ ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสั่งผลิตในรูปแบบตามที่ท่านต้องการได้ ทางร้านยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nutcharut.com สอบถามเพิ่มเติม : คุณนันทยา อีเมล์ื : nonggarn@yahoo.com เบอร์โทร : 0869166619

ราคา 8 ฿
ราคาปกติ 40 ฿
 • กานต์
 • 0869166619
 • เชียงใหม่
 • สันทราย
 • 38
 • 50000 • ขายตุง ตุงล้านนา ตุงประดับ ตุงธนบัตร ตุงจิ๋ว ตุงฉลุ ปลีก ส่ง
 • -
 • -
 • -
 • 8

ตุงเป็นส่วนประกอบในงานต่างๆ เสมอ ในงานมงคลจะพบตุงนานาชนิดร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญ ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ งานปอย ตุง ศิลปะพื้นบ้านล้านนา งานประดิษฐ์คิดค้นที่สะท้อนวัฒนธรรมของชาวล้านนาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สอดใส่จิตวิญญาณแห่งความเคารพรักและบูชาลงไปในผลงาน เพื่อมอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่เคารพรัก ประเพณีทางภาคเหนือจะพบต้นตุงเป็นส่วนประกอบในงานต่างๆ เสมอ ในงานมงคลจะพบตุงนานาชนิดร่วมอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญ ขึ้นปีใหม่ สงกรานต์ งานปอยเทศกาลต่าง ๆ ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อหรือสั่งผลิตในรูปแบบตามที่ท่านต้องการได้ ทางร้านยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายให้ท่านได้เลือกชมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nutcharut.com สอบถามเพิ่มเติม : คุณนันทยา อีเมล์ื : nonggarn@yahoo.com เบอร์โทร : 0869166619

75979
/
อื่นๆ จิปาถะ , อื่นๆ